TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea, vizitarea și cumpărarea produselor și/sau serviciilor de pe site-ul www.anamariagavrila.com implică acceptarea următorilor termeni și condiții:

Datele Noastre (operatorul/administratorul)

Anamaria Gavrilă – Deputat în Parlamentul României

Conținutul: Drepturile de autor

Pozele şi descrierile produselor/proiectelor de pe site sunt exemplificative. Ne străduim să fie cât mai apropiate cu produsul în sine, dar pot apărea unele discordanţe.

Întregul conţinut al site-ului www.anamariagavrila.com (texte, elemente de grafică, coduri, scripturi etc.) sunt proprietatea Anamaria Gavrilă şi sunt protejate prin Legea drepturilor de autor şi prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua, prin orice mijloace, sunt ilegale şi, în măsura în care vor fi sesizate vor fi deferite justiţiei.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

Disponibilitatea serviciului

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email anamaria@anamariagavrila.com

Dreptul aplicabil

Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare și orice fel de dispută care ar putea să apară între utilizatori și administratorii Anamaria Gavrila sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Activitatea www.anamariagavrila.com

Dacă aveți întrebări sau nevoie de orice fel de asistență, va rugăm să nu ezitați să ne contactați la anamaria@anamariagavrila.com sau Deva, Str. Horea bl. 5, sc. D, parter, jud. Hunedoara

Protecția clienților

www.anamariagavrila.com își rezervă dreptul de a stoca informațiile necesare îndeplinirii comunicatelor.

Informațiile înregistrate sunt destinate strict utilizării de către operatorii www.anamariagavrila.com pentru realizarea operațiunii de comunicare. Este garantată confidențialitatea datelor furnizate pe această cale de către vizitatori, acestea neputând fi comunicate către terțe persoane sau entități. În mod excepțional, datele personale ale clienților vor putea fi transmise doar autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept sa efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

În vederea respectării prevederilor legale ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.anamariagavrila.com își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai sus datele personale în posesia cărora a intrat.

Fiecare utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciul oferit de către administratorul site-ului. Refuzul furnizării anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesării anumitor servicii prin intermediul site-ului.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor contractuali ai Anamaria Gavrila implicaţi în furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului și în expedierea produselor achiziționate.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de către administratorul site-ului.

Accesare și utilizare website

Este interzisă accesarea acestui website cu programe de descărcare automată fără permisiunea expresă din partea administratorului www.anamariagavrila.com şi utilizarea website-ului într-o manieră contrară practicilor în domeniu și legislației în vigoare. Anamaria Gavrila își rezervă dreptul de a înregistra și de a stoca informații referitoare la accesarea acestui website și de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor care accesează și utilizează în mod fraudulos acest website.

www.anamariagavrila.com nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului, precum și pentru cele care rezultă din imposibilitatea de accesare anumitor link-uri publicate pe website.

Copyright © 2022 Anamaria Gavrilă. Toate drepturile rezervate.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram