GDPR

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

Proprietarul site-ului www.anamariagavrila.com („Site-ul”) este societatea Anamaria Gavrilă – Deputat în Parlamentul României, cu sediul in Deva, Str. Horea bl. 5, sc. D, parter, jud. Hunedoara, validată în 21 decembrie 2020 - HCD nr.70/2020, in calitate de operator (“Operatorul”). Reprezentantul legal al Anamaria Gavrilă este Anamaria Gavrilă.

Site-ul este accesibil publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele si serviciile societatii.

2. Datele de contact pentru orice solicitare privind protectia datelor

Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisa la adresa de e-mail anamaria@anamariagavrila.com sau prin posta la adresa: Deva, Str. Horea bl. 5, sc. D, parter, jud. Hunedoara in atentia desemnatului pentru protectia datelor Anamaria Gavrilă

3. Operare generala Site

3.1. Informatiile colectate

Informatiile pe care Operatorul le colecteaza cu privire la utilizatorii Site-ului constau, in principial, in:

 • datele de identificare electronica a vizitatorilor Site-ului impreuna cu orice informatie furnizate de cookies si insemne web (adresa de IP, tip de browser, pagini pe care utilizatorii au navigat, etc.);

 • datele de identificare si de contact ale utilizatorilor (nume, prenume, e-mail, mesaj si, respectiv nume, pentru inscrierea online la sesiuni si cursuri: prenume, e-mail, telefon,  – optional, informatii privind sursa de unde clientul a aflat de serviciile Anamaria Gavrilă, privind provocarile cu care s-a confruntat clientul si motivul pentru care a deveni antreprenor, privind activitatea firmei);

 • informatii privind utilizarea Site-ului sau modul de navigare pe Site.

Aditional, Operatorul colecteaza date prin folosirea de Cookies, in conditiile descrise separat in Politica de Utilizare a Cookies.

3.2. Scopul procesarii

Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal includ:

 • furnizarea de informatii vizitatorilor;

 • statistici privind traficul pe Site si activitatea utilizatorilor – litera;

 • preluare solicitari.

 • marketing direct.

3.3. Temeiul legal

Operatorul proceseaza datele cu caracter personal in baza urmatoarelor temeiuri legale:

 • pasi pregatitori pentru prestarea serviciilor cu potentiali clienti si, respectiv, pentru prestarea serviciilor;

 • interesele comerciale legitime ale operatorului, de exemplu, prevenirea fraudelor si imbunatatirea navigabilitatii Site-ului; operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura ca acestea nu prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate ;

 • consimtamantul vizitatorului.3.4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Operatorul poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate catre parteneri si colaboratori strict in scopul desfasurarii activitatii sale comerciale. Terte persoane catre care datele cu caracter personal pot fi transferate includ:

 • dezvoltatorii Site-ului;

 • firme de analiza de date de trafic web (e.g. Google Inc.);

 • agentii de marketing;

 • alti subcontractanti.


Operatorul se va asigura ca incheie contracte cu terte persoane care sa asigure un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal si care sa prevada ca orice procesare se va desfasura conform prevederilor legislatiei aplicabile in materie.

Operatorul nu va transfera date cu caracter personal catre o tara terta. Ca exceptie, este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing sau de trafic sa fie transferate catre persoane imputernicite aflate tari terte care ofera un nivel echivalent de protectie.

Daca Operatorul trece printr-o procedura de reorganizare (inclusiv fuziunea, divizare, dizolvare sau lichidare) sau de vanzare catre o alta organizatie, va comunica informatiile persoanei vizate catre organizatia succesoare. De asemenea, Operatorul poate transfera datele catre o terta persoana in cazul in care o prevedere imperativa a legii o impune.

3.5. Perioada de stocare

Operatorul va stoca informatiile persoanelor vizate atat timp cat este cerut prin normele legale incidente in materie. Daca nu exista nicio cerinta legala, sau daca termenul obligatoriu legal a incetat, Operatorul va stoca datele doar atat timp cat este necesar in functie de scopul pentru care au fost colectate.

Cu exceptia situatiei in care legea prevede altfel, de regula datele vor fi prelucrate pe perioada pana la incetarea serviciilor, plus perioada necesara pana la prescriptia oricaror obligatii contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate pana la exercitarea dreptului de dezabonare.

4. Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita Operatorului, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata toate drepturile oferite prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) inclusiv accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, in conformitate cu legislatia aplicabila din materie. Operatorul va asigura si dreptul la portabilitatea datelor.

Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata va avea dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Persoana vizata are dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau in fata oricarei autoritati competente in cazul in care considera ca drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost incalcate.

5. Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importanta pentru Operator. Acesta a luat masuri adecvate de precautie de ordin administrativ, tehnic si fizic pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, utilizarii si tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate in posesia Operatorului.

6. Obligativitatea furnizarii datelor cu caracter personal

Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare precum nume si adresa de e-mail sunt esentiale pentru folosirea formularelor de contact.

7. Modificari ale documentului

Aceasta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizata periodic; ori de cate Operatorul va face o modificare, o va afisa pe Site.

Data ultimei actualizari: aprilie 2022Copyright © 2022 Anamaria Gavrilă. Toate drepturile rezervate.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram